Navigatie overslaan
Bert 3

Privacyverklaring GRATEQ B.V.

Omdat wij u zo goed mogelijk van dienst willen zijn, hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig. GRATEQ vindt de bescherming van uw privacy belangrijk en wil ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd.

Hiermee volgen we de wet- en regelgeving die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Wanneer u onze website bezoekt en daarop het contactformulier invult of per e-mail of telefonisch contact met ons zoekt registreren wij de relevante informatie rondom dit contact in onze e- mailsystemen en/ of ons klantenmanagementsysteem om uw contactmoment met ons te kunnen afhandelen. Wij behouden deze gegevens tot u verzoekt om verwijdering. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat wettelijk verplicht is.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Indien u een klacht omtrent ons privacy beleid heeft kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.